สมัครสมาชิก | เข้าเว็บไซต์หลัก | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
 

 

Competencies Personality Testing.

Browser ของท่านไม่สามารถใช้งานแบบทดสอบได้ กรุณาใช้งานบน Browser Microsoft Internet Explorer Version 6.0-8.0 

กรุณา Login เข้าสู่ระบบทดสอบ
 
 
 
Username :
Password :
 
 ( Support Internet Explorer version 6.0 - 8.0 )
 

 

 

 


ระบบ Competencies Personality Testing มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นระบบประเมินสมรรถนะบุคคลากรแบบ Online (Competency Online Assessment) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบของการทดสอบสามารถวิเคราะห์ ทัศนคติ ลักษณะนิสัยพื้นฐานของตนเอง ความเป็นผู้นำ ความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ หรือ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง รวมทั้งการทราบจุดแข็งของตนเอง เพื่อการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ